กระบวนการทำ เด็กหลอดแก้ว

การส่องกล้องโพรงมดลูก (Hysteroscopy)

เป็นการส่องกล้องผ่านช่องคลอดเข้าไปยังโพรงมดลูกเพื่อให้แพทย์สามารถมองเห็นสภาพภายในโพรงมดลูกอย่างชัดเจนเพื่อวินิจฉัยอาการผิดปกติต่างๆ และสามารถทำการผ่าตัดเล็กๆ อย่างตัดชิ้นเนื้อที่ผิดปกติหรือเนื้องอกบางประเภทออกได้ด้วย

วิธีการ Hysteroscopy เป็นการส่องกล้องขนาดเล็กประมาณ 3 มิลลิเมตรผ่านทางช่องคลอดเข้าไป โดยไม่จำเป็นต้องเจาะหน้าท้อง ทำให้ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดหรือวินิจฉัยจะไม่มีแผลที่หน้าท้องเลย

การส่องกล้องโพรงมดลูก (Hysteroscopy) เหมาะกับใครบ้าง

 • มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ผ่านการตรวจภายในแล้วสงสัยมาอาจมีเนื้องอก, พังผืด หรือติ่งเนื้อในโพรงมดลูก
 • มีความสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งในโพรงมดลูก
 • มีความผิดปกติจากรูปร่างของมดลูก
 • ประสบภาวะมีบุตรยาก
 • สามารถมาใช้ในการวินิจฉัยสภาพภายในของมดลูก เพื่อเตรียมพร้อมและเพิ่มอัตราความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

วิธีการเตรียมตัว (ฝ่ายหญิง)

 • check-mark-1เริ่มเข้ามาปรึกษาแพทย์เบื้องต้น
 • check-mark-1ทางแพทย์จะนัดวันเข้ามาเพื่อรับการวินิจฉัยหรือผ่าตัดผ่านทางการส่องกล้องโพรงมดลูก(Hysteroscopy) หรือหากกำลังอยู่ในช่วงการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ส่วนใหญ่แพทย์จะนัดทำในวันเดียวกับวันที่ทำหัตถการเก็บไข่ (OPU; Ovum Pick Up) จะทำหลังจากเก็บไข่เสร็จ
 • check-mark-1การส่องกล้องโพรงมดลูก(Hysteroscopy) จะต้องมีการดมยาระงับความรู้สึกโดยวิสัญญีแพทย์
 • check-mark-1หลังการส่องกล้องโพรงมดลูก(Hysteroscopy) จะต้องนอนพักฟื้นที่คลินิกประมาณ 1-2 ชั่วโมง แล้วสามารถกลับบ้านได้ (ไม่ต้องค้างคืน)

ข้อจำกัดของ การส่องกล้องโพรงมดลูก (Hysteroscopy)

 • ไม่ควรทำในช่วงที่มีประจำเดือน
 • ไม่ควรทำในช่วงที่มีการตั้งครรภ์