บริการของ EKI-IVF

กระบวนการทำ เด็กหลอดแก้ว

ระยะเวลาและขั้นตอนในการรักษาผู้ที่ประสบภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีการต่างๆ

กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว

การฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูก (IUI)

IUI (Intrauterine insemination) เป็นวิธีการนำน้ำเชื้อของฝ่ายชายที่ผ่านการคัดกรองอย่างดีแล้ว ไปฉีดผ่านสายเข้าไปยังโพรงมดลูกของฝ่ายหญิงในช่วงที่ฝ่ายหญิงกำลังไข่ตก เพื่อให้น้ำเชื้อเข้าไปผสมกับไข่

IUI จะแตกต่างกับการมีเพศสัมพันธ์แบบธรรมชาติโดยที่น้ำเชื้อที่ถูกฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกเป็นน้ำเชื้อที่ถูกคัดเลือกมาแล้วว่าเคลื่อนไหวได้ดีและ น้ำเชื้อไม่ต้องเดินทางผ่านทางปากมดลูกอีกด้วย ทำให้มีน้ำเชื้อจำนวนมากเข้าไปอยู่ในโพรงมดลูกเพื่อทำการผสมกับไข่…..

กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว

การทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธีการ ICSI (IVF/ICSI)

IVF เป็นการคัดเลือกไข่ที่สมบูรณ์จากคู่สมรสฝ่ายหญิงและนำเชื้ออสุจิจากคู่สมรสฝ่ายชายใส่ลงไปในหลอดแก้ว

ICSI หรือที่เราได้ยินกันอย่างแพร่หลายในไทยว่า อิ๊กซี่ เป็นการช่วยการปฏิสนธิระหว่างเชื้ออสุจิ และไข่ โดยการคัดเลือกอสุจิมา 1 ตัว เพื่อทำการฉีดเข้าไปในไข่ที่สมบูรณ์ 1 ใบ โดยวิธีการนี้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำ IVF…..

right-arrowอ่านเพิ่มเติมright-arrow

กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว

การแช่แข็งไข่ (Egg Freezing)

การแช่แข็งไข่ (Egg Freezing) เป็นการนำเซลล์ไข่ที่อยู่ในรังไข่ของผู้หญิง มาเข้าสู่กระบวนการแช่แข็งแบบรวดเร็วด้วยเทคนิคการแช่แข็งแบบผลึกแก้ว (Vitrification Freezing) เพื่อคงสภาพของเซลล์ไข่ไว้ ณ เวลานั้นๆ เสมือนหยุดเวลาไว้นั้นเอง

ทำไมต้องแช่แข็งไข่ เซลล์ไข่ของผู้หญิงจะแปรผันไปตามกับอายุ เมื่ออายุยิ่งมากขึ้น คุณภาพเซลล์ไข่จะแย่ลง จำนวนไข่และความสามารถในการมีลูกเองก็ลดลงเช่นกัน…..

right-arrowอ่านเพิ่มเติมright-arrow

กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว

การแช่แข็งน้ำเชื้อ (Sperm Freezing)

การแช่แข็งน้ำเชื้อ (Sperm Freezing) เป็นการนำเซลล์อสุจิ มาเข้าสู่กระบวนการแช่แข็ง แล้วเก็บรักษาในถังไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส เพื่อคงสภาพของเซลล์อสุจิไว้ ณ เวลานั้นๆ เสมือนหยุดเวลาไว้นั้นเอง

ทำไมต้องแช่แข็งน้ำเชื้อ & การแช่แข็งน้ำเชื้อเหมาะกับใคร ผู้ชายทั่วไปจะมีเซลล์อสุจิออกมา 300-500 ล้านตัวต่อการหลั่งหนึ่งครั้ง…..

right-arrowอ่านเพิ่มเติมright-arrow

กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว

การเก็บอสุจิโดยตรงจากอัณฑะ (PESA/TESE)

สำหรับผู้ชายที่ไม่มีตัวอสุจิออกมาจากการหลั่งน้ำเชื้อ หรือผู้ชายที่เป็นหมัน อาจด้วยสาเหตุจากท่อนำอสุจิมีปัญหา, อุดตัน หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ทำให้ผู้ชายกลุ่มนี้ไม่สามารถที่จะมีบุตรเองได้ตามธรรมชาติ

ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันที่ก้าวหน้าอย่างมาก สามารถที่จะช่วยให้กลุ่มผู้ชายที่เป็นหมันมีบุตรได้โดยผ่านวิธีการเก็บอสุจิโดยตรงจากอัณฑะ (PESA/TESE)…..

right-arrowอ่านเพิ่มเติมright-arrow

กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว

การตรวจวินิจฉัยคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนฝังตัว (PGT, Pre-implantation Genetic Testing)

เทคโนโลยีในการรักษาผู้มีบุตรยาก (IVF) ในปัจจุบัน สามารถที่จะนำเซลล์จากตัวอ่อน มาเข้าสู่กระบวนการตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติทางพันธุกรรมได้ ก่อนย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูก เพื่อเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์

กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว

การส่องกล้องโพรงมดลูก (Hysteroscopy)

เป็นการส่องกล้องผ่านช่องคลอดเข้าไปยังโพรงมดลูกเพื่อให้แพทย์สามารถมองเห็นสภาพภายในโพรงมดลูกอย่างชัดเจนเพื่อวินิจฉัยอาการผิดปกติต่างๆ และสามารถทำการผ่าตัดเล็กๆ อย่างตัดชิ้นเนื้อที่ผิดปกติหรือเนื้องอกบางประเภทออกได้ด้วย

วิธีการ Hysteroscopy เป็นการส่องกล้องขนาดเล็กประมาณ 3 มิลลิเมตรผ่านทางช่องคลอดเข้าไป โดยไม่จำเป็นต้องเจาะหน้าท้อง…..

right-arrowอ่านเพิ่มเติมright-arrow

กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอสุจิ (Sperm Analysis)

เป็นการตรวจเพื่อดูปริมาณ คุณภาพ และรูปร่างของอสุจิ เพื่อนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุในการมีบุตรยากของฝ่ายชาย โดยการตรวจจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ การตรวจด้วยตาเปล่า (Macroscopic Examination) และการตรวจผ่านกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic Examination)

วิธีการเตรียมตัว แจ้งนัดเข้ามาที่คลินิก EKI-IVF เพื่อต้องการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอสุจิ (Sperm Analysis)…..

right-arrowอ่านเพิ่มเติมright-arrow