ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก 
EKI-IVF (Fertility & Genetic Center)
ความสำเร็จที่คุณเชื่อถือได้

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
ดูแลและแก้ไขปัญหาผู้มีบุตรยาก
ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
ให้บริการรักษา และตรวจหาสาเหตุภาวะมีบุตรยาก
อีกหนึ่งทางออกของคนอยากมีบุตร
เราคือใคร?

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
EKI-IVF พระราม 9

Why EKI-IVF

เราเข้าใจ ว่าความสมบูรณ์ของครอบครัวคือการมีลูกน้อย

ทีมผู้เชี่ยวชาญ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ขั้นตอนของบริการต่างๆ

การรักษามีบุตรยากด้วยวิธีการต่างๆ
IUI
Sperm Freezing
Egg Freezing
IVF/ICSI
up-arrow-1