เกี่ยวกับ EKI-IVF

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก EKI-IVF เริ่มต้นจาก บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ โรงพยาบาลเอกชัย ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสูตินรีเวชและกุมารเวชมากว่า 18 ปี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีลูกน้อย จึงจัดตั้งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง , ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มากประสบการณ์ และ บุคลากรชั้นนำในด้านต่างๆ พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสานความฝันของทุกครอบครัวให้เป็นจริง เติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับทุก “ครอบครัว”

Why EKI-IVF

เราเข้าใจ ว่าความสมบูรณ์ของครอบครัวคือการมีลูกน้อย

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก EKI-IVF คือ ศูนย์เฉพาะทางด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ครบวงจร ที่ให้บริการคำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาแก่คู่สมรสที่มีปัญหามีบุตรยากโดยสูตินรีแพทย์ เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มากประสบการณ์ ในแบบ One Stop Service ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

ที่นี่ถูกออกแบบและพัฒนาบริการอย่างเข้าใจ รู้จริงและใส่ใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจหาสาเหตุของการมีบุตรยากด้วยวิธีการที่หลากหลาย เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมสำหรับรายบุคคล เพื่อให้ได้ผลที่เที่ยงตรงที่สุด ก่อนดำเนินการรักษาอย่างรัดกุม ละเอียดใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จในการมีบุตรมากที่สุด

หากคุณกำลังมองหาวิธีรักษาภาวะมีบุตรยาก เราพร้อมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับคุณ มาสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์อบอุ่นด้วยกันที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก EKI-IVF

Our Advantages

 • check-mark-1ให้คำปรึกษาด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านมีบุตรยาก
 • check-mark-1ดูแลคุณด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรชั้นนำในด้าน IVF ที่มากประสบการณ์
 • check-mark-1ห้อง LAB และห้อง Clean Room ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสาก
 • check-mark-1อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีในห้อง LAB ที่ทันสมัย
 • check-mark-1เทคโนโลยี ICSI ที่ช่วยเพิ่มอัตราการปฏิสนธิระหว่างไข่และตัวอ่อน
 • check-mark-1การตรวจคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนย้าย เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จ
 • check-mark-1สถานที่และบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง
 • check-mark-1ทีมให้คำปรึกษาเฉพาะทางด้านมีบุตรยาก
 • check-mark-1การออกแบบแนวทางการรักษาเฉพาะที่เหมาะกับรายบุคคล
 • check-mark-1Package ค่าใช้จ่ายที่ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสม, ชัดเจนและไม่จุกจิก
 • check-mark-1การดูแลและบริการที่ยึดคติว่า “เราเป็นครอบครัวเดียวกัน”

Our Office

“ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก EKI-IVF พระราม 9 มุ่งมั่นที่จะสร้างการยอมรับในฐานะผู้นำในการให้บริการสุขภาพให้คลอบคลุม ทั้งด้านประสิทธิภาพการจัดการ การดูแลรักษาพยาบาลโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยจริยธรรมด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพพร้อมการพัฒนาเครื่องมือให้ทันสมัย”

ให้บริการด้วยคุณภาพ

โดยเราจะยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และมุ่งสู่การเป็นคลินิกชั้นนำด้วยมาตรฐานระดับสากล