ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
จบหลักสูตร แพทยศาสตร์บันฑิต
สาขา
  • check-mark-1สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา
  • check-mark-1เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  • check-mark-1วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เพศ หญิง
ตารางออกตรวจ
  • ทุกวัน

Dr. Kingkaew Mingsuttiporn

Reproductive Medicine
telephone-102-5506052

พญ. กิ่งแก้ว มิ่งสุทธิพร เป็นตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ จบหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล) ในสาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา (คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล), เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล)และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล)

ความชำนาญพิเศษ : สูตินรีเวช
เฉพาะทาง : วัยทองชาย-หญิง, ผู้มีบุตรยาก

  • check-mark-1หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ผู้มีบุตรยาก EKI-IVF ได้ที่เบอร์ 02-5506052, 065-398-5145
การรักษาผู้มีบุตรยากของ พญ. กิ่งแก้ว มิ่งสุทธิพร
bottom

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ