กระบวนการทำ เด็กหลอดแก้ว

การแช่แข็งไข่ (Egg Freezing)

การแช่แข็งไข่ (Egg Freezing) เป็นการนำเซลล์ไข่ที่อยู่ในรังไข่ของผู้หญิง มาเข้าสู่กระบวนการแช่แข็งแบบรวดเร็วด้วยเทคนิคการแช่แข็งแบบผลึกแก้ว (Vitrification Freezing) เพื่อคงสภาพของเซลล์ไข่ไว้ ณ เวลานั้นๆ เสมือนหยุดเวลาไว้นั้นเอง

ทำไมต้องแช่แข็งไข่

เซลล์ไข่ของผู้หญิงจะแปรผันไปตามกับอายุ เมื่ออายุยิ่งมากขึ้น คุณภาพเซลล์ไข่จะแย่ลง จำนวนไข่และความสามารถในการมีลูกเองก็ลดลงเช่นกัน ดังนั้นการแช่แข็งไข่จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเก็บรักษาเซลล์ไข่ของเราไว้ในช่วงเวลาที่เซลล์ไข่ยังมีคุณภาพและสภาพสมบูรณ์อยู่ เพื่อนำไปใช้ในวันที่เราพร้อมจะมีบุตรในอนาคต

ควรต้องแช่แข็งไข่ตอนอายุเท่าไหร่

 • check-mark-1จริงๆแล้วสามารถทำได้ทุกช่วงอายุ ตราบที่เรายังมีเซลล์ไข่อยู่ แต่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรแช่แข็งไข่ในช่วงที่อายุน้อยกว่า 35 ปี เนื่องจากโดยทั่วไปผู้หญิงจะเริ่มประสบภาวะมีบุตรยากที่ช่วงอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป ดังนั้นหากเราตอนนี้อายุมากกว่า 35 ปี ยังไม่พร้อมจะมีบุตรแต่วางแผนที่จะมีบุตรในอนาคต ควรรีบเข้ามาปรึกษาแพทย์และแช่แข็งไข่ให้ด่วนที่สุด ก่อนที่อายุจะมากขึ้นไปเรื่อยๆ ทำให้จำนวนและคุณภาพของเซลล์ไข่ลดลง ส่งผลให้โอกาสประสบความสำเร็จในการมีบุตรในอนาคตลดลงไปอีกด้วย

แช่แข็งไข่แล้วเก็บได้นานเท่าไหร่

 • check-mark-1สามารถเก็บไว้ได้ตลอดไป โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการฝากแช่แข็งไข่เป็นรายปี

เมื่อเราพร้อมจะมีบุตรโดยต้องการนำไข่ที่แช่แข็งมาใช้งานมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

 • check-mark-1ทางห้องปฏิบัติการณ์จะนำไข่ที่เคยแช่แข็งมาเข้าสู่กระบวนการละลาย
 • check-mark-1ฝ่ายชายจำเป็นต้องเข้ามาเพื่อเก็บน้ำเชื้อ
 • check-mark-1ไข่ที่ละลายแล้ว จะนำมาผสมกับน้ำเชื้อของฝ่ายชายด้วยวิธีการ ICSI
 • check-mark-1ขั้นตอนหลังจากนี้จะเหมือนกับขั้นตอนใน “การทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธีการ ICSI (IVF/ICSI)”

วิธีการเตรียมตัว (ฝ่ายหญิง)

ก่อนเข้าสู่การเก็บไข่เพื่อนำมาแช่แข็ง จะต้องมีการกระตุ้นไข่ (Stimulation Process) เพื่อให้ฟองไข่เจริญเติบโตและเก็บเซลล์ไข่ออกมาให้ได้มากที่สุด

 • เข้ามาพบแพทย์ครั้งแรกในช่วงไม่เกินวันที่ 3 ของการมีประจำเดือน เพื่อเจาะเลือดตรวจฮอร์โมนและรับยากระตุ้นไข่ (มีทั้งแบบรับประทานหรือแบบฉีดขึ้นอยู่กับแพทย์สั่ง)
 • พบแพทย์ตามวันและเวลาที่แพทย์นัด และใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง (โดยทั่วไปหนึ่งรอบการกระตุ้น จะพบแพทย์ทั้งหมดประมาณ 3 ครั้งก่อนเก็บไข่)
 • ช่วงกระตุ้นไข่จะต้องได้รับยาทุกวันเป็นช่วงเวลา 8-12 วัน ก่อนเข้าสู่กระบวนการเก็บไข่
 • ทุกครั้งที่เข้ามาพบแพทย์จะมีการเจาะเลือดวัดระดับฮอร์โมนในร่างกายและตรวจอัลตร้าซาวด์ทางช่องคลอด (TVS) เพื่อติดตามขนาดการเติบโตของฟองไข่
 • เมื่อไข่โตถึงขนาดที่เหมาะสม แพทย์จะสั่งยาเข็มสุดท้ายหรือยา Trigger เพื่อกระตุ้นให้ไข่มีการเจริญเติบโตจนสมบูรณ์ หลังได้รับยาไปประมาณ 34-36 ชั่วโมง จะเป็นช่วงเวลาที่ไข่เติบโตสมบูรณ์เต็มที่ แพทย์จะนัดเข้ามาเพื่อทำหัตถการเก็บไข่ (OPU; Ovum Pick Up)
 • หัตถการเก็บไข่ (OPU; Ovum Pick Up) จะต้องมีการดมยาระงับความรู้สึกโดยวิสัญญีแพทย์ และจะทำการดูดไข่ออกจากรังไข่ผ่านทางช่องคลอด
 • หลังหัตถการเก็บไข่ (OPU; Ovum Pick Up) จะต้องนอนพักฟื้นที่คลินิกประมาณ 1-2 ชั่วโมง แล้วสามารถกลับบ้านได้ (ไม่ต้องค้างคืน)
 • ไข่ที่เก็บได้จะนำเข้าสู่กระบวนการทางห้องปฏิบัติการณ์ เพื่อคัดเฉพาะไข่ที่สมบูรณ์และใช้งานได้ นำไปแช่แข็ง

ขั้นตอน & Timeline ในการแช่แข็งไข่